സംസ്ഥാനതല സെമിനാർ, പഞ്ചഗവ്യ ചികിത്സാ ക്യാമ്പ്, പൊതുസമ്മേളനം, കലാസന്ധ്യ, ഗവ്യ ഉല്പന്നങ്ങളുടെ എക്സിബിഷനും വില്പനയും. ‘വിശ്വ മാതാ – ഗോമാതാ’ നാടിന്റെ നന്മയ്ക്കും ആരോഗ്യ ജീവിതത്തിനും നാടൻ പശു 2018 സിസംബർ 9 ഞായർ പ്രിയദർശിനി ആഡിറ്റോറിയം കിഴക്കേകോട്ട , തിരുവനന്തപുരം

 

Comments

comments