ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഭക്ഷ്യോല്പാദന പ്രക്രിയകളിൽ പങ്കാളികളാവുക. ശാന്തിഗ്രാം ടീം അംഗങ്ങളുടെ വിഷുദിനാശംസകൾ🙏🙏🙏

Comments

comments