കോവിഡ് – 19 പ്രതിരോധത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും ഹോമിയോപ്പതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്ന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റേയും ഭരണാധികാരികളുടേയും കണ്ണു തുറപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി 7 മണിക്ക് (12 ജൂലായ്, 2020 ഞായർ) ദീപം തെളിയ്ക്കുക

Comments

comments