ശാന്തിഗ്രാം 33 മത് വാർഷികം ശാന്തിഗ്രാം ആരോഗ്യനികേതനം ഒരുക്കുന്ന സൗജന്യ മലയാളം വെബിനാറിലേയ്ക്ക് സ്വാഗതം

ശാന്തിഗ്രാം 33 മത് വാർഷികം

ശാന്തിഗ്രാം ആരോഗ്യനികേതനം ഒരുക്കുന്ന സൗജന്യ മലയാളം വെബിനാറിലേയ്ക്ക് സ്വാഗതം
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെയും സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാം
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
ആരോഗ്യ ജീവിത രഹസ്യങ്ങളുടെ കവാടം തുറക്കുന്നു.
🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎
പ്രമുഖ സമഗ്ര ചികിത്സാ വിദഗ്ധനും ISA അംഗീകൃത സുജോക് പരിശീലകനും ശാന്തിഗ്രാം ആരോഗ്യനികേതനം ഡയറക്ടറുമായ ഡോ. വി. വിജയകുമാർ നയിക്കുന്ന വെബിനാർ
🥦🥦🥦🥦🥦🥦🥦🥦🥦🥦🥦🥦
ആഗസ്റ്റ് 19, 20 തീയതികളിൽ. സമയം രാത്രി 8 മുതൽ 9 വരെ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ :

 • പ്രപഞ്ചത്തിലെ അതിശയകരമായ സൃഷ്ടികൾ
 • ജീവനുള്ള അവസ്ഥ
 • സമഗ്രാരോഗ്യം
 • ഞാൻ എന്നെ എന്തിന് സ്നേഹിക്കണം ?
 • രോഗാവസ്ഥയുടെ തത്വശാസ്ത്രം
 • ആരോഗ്യം എങ്ങനെ നിലനിർത്താം ?
 • സമഗ്രചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ
 • അസുഖങ്ങളും പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങളും
  🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
  രജിസ്ട്രേഷൻ :
  2000 രൂപ ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടിയിൽ ഇപ്പോൾ സൗജന്യമായി പങ്കെടുക്കാം.

👉🏿പരിമിതമായ സീറ്റുകൾ മാത്രം
👉🏿പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുക.👇🏿

https://chat.whatsapp.com/KQn4Jrl0YmW1R7VBq3Gu2u
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
9447151888, 9446 323871

Comments

comments